Освіта Криворіжжя

Основні принципи управління

 

Пріоритетні напрямки роботи відділу та закладів освіти

на 2017-2018 навчальний рік

 

 

·       Планування роботи педагогічних колективів на впровадження обласного  науково-методичного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» та районної проблеми «Інноваційні технології креативної освіти для самоактуалізації та самореалізації особистості».

 

·       Впровадження основних засад комплексної програми «Освіта для сталого розвитку», як інноваційні технології переходу системи освіти європейські стандарти освіти.Відпрацьовувати методику інтеграції принципів сталого розвитку у шкільні предмети, активізуючи експериментальну діяльність педагогічних працівників.

 

·     Удосконалення організації навчально-виховного процесу через впровадження новітніх технологій навчання й виховання, комп’ютеризації та інформатизації освітнього середовища.

 

·       Розвиток Єдиного освітньо – інформаційного простору району, впровадження інформаційно-комунікаційних, медіа освітніх, мультимедійних технологій у навчально-виховний процес.

 

·       Підвищенням рівня комп’ютерної грамотності вчителів. Використання можливості для відкритого спілкування через всесвітню мережу Інтернет, освітні портали, соціальні мережі, блоги, тощо.

 

·     Проведення моніторингових досліджень якості знань учнів у відповідності до нових Державних стандартів початкової, базової і повної середньої освіти. Реалізація критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів для якісного, об’єктивного їх оцінювання.

 

·       Впровадження інтеграції всіх ланок (дошкільної, початкової, базової середньої освіти) з метою створення єдиного освітнього процесу. Звертати увагу на вивчення проблем адаптації першокласників і учнів 5 класу, засобами діагностування загальної та психологічної готовності дітей до школи за допомогою  стандартизованих психологічних методик;

 

·       Розширення інтеграції з усіма зацікавленими і відповідальними структурами, закладами, організаціями з метою координації спільних зусиль по вихованню соціалізованої, здорової, всебічно розвиненої особистості з чіткою системою життєвих цінностей.

 

·       Розширення практики впровадження концепції розвитку інклюзивного навчання, профільної та  допрофільної підготовки старшокласників з метою покращення  результативності вибору учнями майбутньої професії.

 

·       Забезпечення впровадження нових форм методичної роботи, інноваційних змін у змісті та організації сільської освіти.Поліпшити роботу щодо узагальнення, цілеспрямованого впровадження передового педагогічного досвіду через розміщення матеріалів у педагогічних періодичних виданнях та сайтах школи.

 

·   Організація системної підготовки учнів до ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських предметних олімпіад, інших предметних конкурсів. Активізувати роботу по залученню обдарованих і талановитих дітей до роботи в ДВ МАН.

 

 

·       У практиці створення виховних систем культивувати дитиноцентричну парадигму освіти, гуманістичні цінності, здоров’язберігаючий спосіб життя в екологічно безпечному середовищі. Розробляти інваріантні моделі змісту виховання з урахуванням сучасних соціокультурних ситуації, цінностей виховання та навчання.